KİMLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGE VE İŞLEMLER  ( YENİLEME EĞİTİMİ SONRASI )
 
1- www. İem.gov.tr adresinden randevu alınıp sıra numarası, randevu tarihi ve saatinin yazılı olduğu form çıktısı yazdırılıp randevu gününde, aşağıda belirtilmiş tüm belgelerle İstanbul Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne gidilecek.

2- T.C Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi vb. resmi kimliklerden her hangi birisinin aslı ve 2 adet fotokopisi

3- Yenileme Eğitim Sertifikasının aslı ve fotokopisi

4- Güvenlik Sorusturmasıve Arşiv Arastırması Formu ( aslı ve 1 adet fotokopisi)  Bu formu, sol taraftaki mavi renkli yazı üstüne tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Formda istenen bilgiler bilgisayarda doldurularak çıktısı alınıp muhtara onaylatılmalıdır.

5- Öğrenim Durum Belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi ( Diploma, Mezuniyet Belgesi, Tasdikname, Öğrenci Belgesi, Diploma Kayıp Belgesi vb.)

6- Vesikalık Biyometrik Fotoğraf (2 adet) (Son 6 ay içinde çekilmiş ve asıl olmalıdır, fotokopi olamaz. Erkek adaylar sakalsız, gömlek-kravatlı ve arka fon beyaz olacak şekilde çektirmelidir. Bayan adaylar abartılı makyajsız, arka fon beyaz olacaktır. Fotoğraflar, Ön cepheden (tam karşıdan) çekilmiş olmalıdır.

7- Kan Grubunu Gösterir Belge ( Veya Kan grubu yazılı sürücü belgesi, Nüfus Cüzdanı fotokopisi )

8- Özel Güvenlik Kimlik Kartı Fotokopisi ( Önceden hiç ÖGG Kimlik Kartı almayanlar (kimliksiz adaylar) için Sertifika Fotokopisi ve Sağlık Heyet Raporu)

9- Parmak izi verenlere ait “Parmak İzi ve Fotoğraf Kayıt Formu” nun fotokopisi ( Önceden vermeyenlerin parmak izleri şubede alınacaktır.)

10- e-devlet şifresi ile www.türkiye.gov.tr adresinden veya Cumhuriyet Savcılıklarından alınan Adli Sicil Belgesi (aslı )

11- Özel Güvenlik Kimlik Ruhsat Harcı Ödendi Makbuzu (Dekont Aslı) ( 2018 Yılı Harç Bedeli:595,50 TL.)

Not: Kimlik Ruhsat Harcı, Vergi Dairelerindeki 9103 numaralı harç hesabına yatırılacaktır.

Not: Yenileme eğitimi öncesinde kimlik almış olanlar ikinci defa ruhsat harcı ödemeyecektir. Yalnız sertifikası olup önceden hiç kimlik almamış olanlar kimlik başvurusu yapabilmek için ruhsat harcını ödemek zorundadır.

12- Yeni Kimlik Kartı için Vakıflar Bankası TR580001500158007303998115 nolu hesaba 20 TL kart ücreti yatırılacak. (Dekont Aslı başvuru sırasında ibraz edilecek.) (ATM, internet çıktısı kabul edilmez.)
 
 

   Yenileme Eğitimi sonrası kimlik başvurusu için istenen belgeleriindirmek,
   yazıcıdan çıktı almak için 
lütfen tıklayınızYenileme Eğitimi sonrası kimlik başvurusu için gerekli olan dilekçe örneğini indirmek,
 yazıcıdan çıktı almak için
lütfen tıklayınız.