GÖZETİM GÖREVLİSİ YALANI

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 19.Maddesi (e) bendinde “Bu Kanunda belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik eğitimi verdiğini ilân eden veya reklam yapan kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticileri, altı aya kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.” hükmü bulunmaktadır.
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmetleri Birleştirilmiş genelgesi 11.maddesi (e) bendinde “Kanun ve ilgili mevzuatı gereğince özel güvenlik eğitim kurumlarının amacı özel güvenlik temel ve yenileme eğitimlerini vermektir. Bunun dışında kendi eğitim kurumlarından eğitim almış kişilere iş bulmayı vaat etmek özel güvenlik eğitim kurumlarının kuruluş amaçlarından değildir. Bu nedenle, iş garantili eğitim verdiğini ilan eden, bu yolla kursiyer kaydeden eğitim kurumlarının bu faaliyetlerine izin verilmeyecektir. Bu şekilde hareket eden eğitim kurumlarına Kanunun 20.maddesi (d) bendi hükmü uygulanacaktır. Özel güvenlik eğitim kurumlarının iş bulmayı vaat ederek eğitim verdiklerini ilan ettiğinin tespit edilmesi halinde bu durumun Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne ve özel güvenlik eğitim kurumları hakkında yapılabilecek idari işlemlere esas olmak üzere Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.” Hükmü bulunmaktadır.
Kanunun açık hükmüne rağmen; özellikle İstanbul’da gözetim görevlisi, danışma personeli, yönlendirme personeli, kimliksiz özel güvenlik, danışma gözetim görevlisi gibi başlıklar altında internet, sosyal medya mecraları, elektronik iletişim araçları ve benzeri yayın araçları ile iş garantili özel güvenlik eğitimi ilanları veren bu iş ilanları ile kendilerini vatandaşlarımıza özel güvenlik şirketi veya özel güvenlik eğitim kurumu gibi algılatarak, kendilerini insan kaynakları firması danışman firma olarak tanıtan insanları yanıltan kişi veya firmalar vardır. Bu kişi veya firmalar İŞKUR’dan özel istihdam bürosu yetki belgesi almış olan firmaların insan kaynakları-iş ve işçi bulma sitelerinde iş ilanları vererek kendileri ile irtibata geçen vatandaşlarımızdan özel güvenlik, danışma gözetim, yönlendirme personeli, kimliksiz güvenlik, danışma gözetim görevlisi gibi işler bulmak vaadi ile 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu 32.madde ve Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği 12.maddesi Türkiye'de iş arayanlardan hiçbir ad altında menfaat temin edilemez ve ücret alınamaz hükmüne rağmen 200,00 ₺ ile 400,00 ₺ arasında değişen ücretler alarak vatandaşlarımızı dolandırmaktadır.
Bahse konu kişi ve firmaların asıl amacı işçi bulmak değil iş vaadi altında anlaşmalı oldukları bazı özel güvenlik eğitim kurumlarına kursiyer kaydı toplamaktır. Sonrasında herhangi bir şikâyet veya ihbar durumu söz konusu olduğunda aldıkları paranın kurs ücretinin peşinatı diyerek sıyrılmaya çalışıyorlar. Halbuki Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarının haricinde özel güvenlik kursiyer kaydı yapılması da faaliyet belgesiz diğer bir tanımla ruhsatsız iş yapmak olacağından tarafımızca suç olarak değerlendirilmektedir.
Bu kişi veya firmalar internet üzerinden iş ilanlar ile ulaştıkları vatandaşları özellikle özel güvenlik görevlisi olma şartlarını taşıyan kişilerden seçiyorlar. Bu şekilde vatandaşlarımızı anlaşmalı oldukları, gizli ortağı veya resmen sahibi olduklarını düşündüğümüz bazı Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarına yönlendiriyorlar. Vatandaşları iş garantisi, işle birlikte Özel Güvenlik Kursunda ders alabilme, Zorunlu olan Özel Güvenlik Eğitimini kursa gitmeden sadece imzalarını atarak tamamlama, gibi yasadışı vaatler ile ikna edip kayıt yapıyorlar.
Dolandırıcılık suçu, failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatması, mağdurun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına yarar sağlamasıyla oluştuğuna göre bahse konu danışma firmalarının ve özel güvenlik eğitim kurumlarının yukarıda belirtilen yanıltıcı eylemleri yapmış olmaları bizde dolandırıcılık suçu işledikleri kanaati oluşturmakla beraber suçun belli mesleki (özel güvenlik mesleği), teknolojik araçların (elektronik iletişim araçları) veya kamu kurumlarının (İçişleri Bakanlığı’nın verdiği yetki ile faaliyet gösteren bir kısım özel güvenlik eğitim kurumları) araç olarak kullanılarak işlenmesi nedeni ile nitelikli dolandırıcılık kapsamında bile ele alınabileceği kanaati oluşmaktadır.
Önemle Duyurulur.
İlkadro Özel Güvenlik Eğitim Kurumları