KİMLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGE VE İŞLEMLER TEMEL EĞİTİM SONRASI )
 
1- www. İem.gov.tr adresinden randevu alınacak. Randevu sıra numarası ve hazır dilekçe örneğinin çıktısı yazdırılacak ve dilekçe örneği imzalanacaktır.

2- T.C Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi vb. resmi kimliklerden her hangi birisinin aslı ve 2 adet fotokopisi

3- Temel Eğitim Sertifikasının aslı ve fotokopisi

4- Sağlık Kurul Raporu (Silahlı için Devlet Hastanelerinden alınmış olup "Silahlı Güvenlik Görevlisi Olur."  İbaresi taşımalıdır.)
(Silahsız için Özel Hastanelerinden alınmış olup "Güvenlik Görevlisi Olur."  İbaresi taşımalıdır.) ( Rapor tarihi 1 yılı aşmamış olmalıdır.)

5- Güvenlik Sorusturmasıve Arşiv Arastırması Formu ( aslı ve 1 adet fotokopisi)  Bu formu, sol taraftaki mavi renkli yazı üstüne tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Formda istenen bilgiler bilgisayarda doldurularak çıktısı alınıp muhtara onaylatılmalıdır.

6- Öğrenim Durum Belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi ( Diploma, Mezuniyet Belgesi, Tasdikname, Öğrenci Belgesi, Diploma Kayıp Belgesi vb.)

7- Vesikalık Biyometrik Fotoğraf (2 adet) (Son 6 ay içinde çekilmiş ve asıl olmalıdır, fotokopi olamaz. Erkek adaylar sakalsız, gömlek-kravatlı ve arka fon beyaz olacak şekilde çektirmelidir. Bayan adaylar abartılı makyajsız, arka fon beyaz olacak. Fotoğraflar Ön Cepheden (Tam karşıdan) çekilmiş olmalıdır. 

8- Kan Grubunu Gösterir Belge ( Veya Kan grubu yazılı sürücü belgesi, Nüfus Cüzdanı fotokopisi)
9- Özel Güvenlik Kimlik Ruhsat Harcı Ödendi Makbuzu (Dekont Aslı) ( 2018 Yılı Harç Bedeli:595,50 TL.)

Not: Kimlik Ruhsat Harcı, Vergi Dairelerindeki 9103 numaralı harç hesabına yatırılacaktır.

10Kimlik Kartı için Vakıflar Bankası TR580001500158007303998115 nolu hesaba 20 TL kart ücreti yatırılacak. (Dekont Aslı) (ATM, internet çıktısı kabul edilmez.)

11- e-devlet şifresi ile www.türkiye.gov.tr adresinden veya  Cumhuriyet Savcılıklarından alınan, resmi kurum için Adli Sicil Belgesi (aslı )
 
►Tüm evraklar hazırlandıktan sonra randevu günü ve saatinde Bayrampaşa Kaymakamlık binasında bulunan Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

► Adres: Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. Özel İdare İş Merkezi Kat:2 Bayrampaşa – İstanbul  ( Bayrampaşa Kaymakamlık binası )

 

  Temel Eğitim sonrası kimlik başvurusu için istenen belgeleriindirmek,
  yazıcıdan çıktı almak için 
lütfen tıklayınız.