EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÖZEL GÜVENLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM SINAVLARI
 ( Başarı Değerlendirme Kriterleri )
Sınav üç bölümden oluşmaktadır.
 1.Bölüm: Genel Yazılı Sınavı - 100 soru (GYS)      /      2.Bölüm: Silah Bilgisi Yazılı Sınavı - 25 soru (SBYS)      /      3.Bölüm: Uygulamalı Atış Sınavı - 5 atış (UAS)
       1.Bölümdeki her soru 1 puan değerindedir.                         2.Bölümdeki her soru 2 puan değerindedir.                         3.Bölümdeki her atış 10 puan değerindedir.
      (Tam Puan: 100 soru X 1 puan = 100 puan)                          (Tam Puan: 25 soru X 2 puan = 50 puan)                            (Tam puan: 5 atış X 10 puan = 50 puan)
Sınav iki puan türüne göre değerlendirilmektedir.
             1.Puan Türü: Genel Yazılı Sınav Puanı (*GYS Puanı)                        2.Puan Türü: Silah Bilgisi Yazılı ve Uygulamalı Atış Sınav Puanı (*SBYUAS Puanı)
                        ( Sınavın 1.bölümünden elde edilir.)                                                                ( Sınavın 2.ve 3.bölümleri toplamından elde edilir.)
►Silahsız eğitim almış adaylar sınavın sadece 1.bölümünden sorumlu olup, bu adayların başarılı sayılabilmeleri için GYS'den en az 60 soruyu doğru cevaplandırarak  en az 60 puan (*GYS-P) almaları gerekmektedir.
►Silahlı eğitim almış adayların başarı puanı ise, Genel Yazılı Sınav Puanı (GYS-P)  ile Silah Bilgisi Yazılı Sınavı ve Uygulamalı Atış Sınavı Puanı (SBYUAS) toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunur.  { Silahlı Başarı Puanı:(GYS-P+SBYUAS-P) / 2 = En az 60 olmalıdır. }
Önemli Uyarı ! Adayların, silahlı kategoride başarılı sayılabilmesi için, yukarıda belirtilen iki  puan türü (*GYS-P ve *SBYUAS-P) ortalamasının en az 60 olması, ancak bununla birlikte sınav puan türlerinin her birinden en az 50 puan almaları şartı aranır. ( Örn: kursiyer, yukarıda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden 100 tam puan alsa bile, diğer puan türünden 50 puanın altında kalırsa toplamdaki ortalamasına bakılmaksızın başarısız sayılır. Öncelikli koşul, GYS ve SBYUAS puanlarının her birinin en az 50 olmasıdır.)
►Silahlı adaylardan GYS puanı 60 ve yukarı olduğu halde SBYUAS puanı 50'nin altında olanlar, silahlı eğitim sertifikası alamazlar ancak GYS'den başarılı oldukları için silahsız eğitim sertifikası almaya hak kazanırlar ve sınav sonrası otomatik olarak silahsız sertifikaları düzenlenerek kurumlarına gönderilir. Bu kursiyerler silahsız sertifikaları ile doğrudan silahsız kimlik başvurusu yapabilecekleri gibi, dilerlerse diğer 3 sınav haklarını kullanarak silah uygulama sınavına tekrar girmek suretiyle SBYUAS puanlarını yeterli düzeye yükseltip silahlı sertifikalarını alarak silahlı kimlik başvurusu yapabilirler.
►25 adet 9 mm. fişeklerle 15 metre mesafeden yapılacak tabanca eğitim atışlarında hedefe en az 15 adet isabet şartı aranır. Atışlarını tamamlamayan silahlı grup kursiyeri uygulamalı sınava giremez. İsabetlerde başarısız olan kursiyerler ek ücret ödeyerek tekrar uygulama eğitimine alınıp başarılı atış yaparak sınava girebilirler.
►Silah atış becerisinin ölçüldüğü uygulamalı atış sınavı, yazılı sınavlardan sonra yapılır.
►Uygulamalı atış sınavı, 5 adet 9 mm. fişekle 15 metre mesafeden yapılan tabanca atışları ile değerlendirilir.

Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavlarına ilişkin Başarı Değerlendirme Kriterleri hakkında hazırlamış olduğumuz bilgilendirme tablosunu bilgisayarınıza indirip incelemek için TIKLAYINIZ.